Strona Główna

Witamy na stronie Geosystem Jacek Jastrzębski

Firma Geosystem Jacek Jastrzębski jest firmą zajmującą się szeroko pojętą geologią, geotechniką oraz geologią inżynierską na każdym etapie realizacji inwestycji.

Firma oferuje badania gruntów dla potrzeb przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów budownictwa liniowego i kubaturowego
w tym obiektów mieszkalnych, usługowych i przemysłowych.

Oferta firmy skierowana jest do osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego. Firma realizuje prace geologiczne i geotechniczne na terenie całego kraju.